donderdag 29 augustus 2013

FitNesse Xebium met Webdriver (Selenium 2.33) icm FireFox 22 (en hoger) werkt niet!

Wanneer je testen wilt draaien met Xebium in FitNesse icm FireFox 22 (en hoger) gaat dit niet werken. Dit omdat de Webdriver met Selenium 2.33 geen FireFox 22 (en hoger) ondersteunt.


Bron:
http://grokbase.com/t/gg/selenium-developer-activity/13722mfjtk/issue-5869-in-selenium-unable-to-execute-javascript-with-webdriver-in-firefox-22

De workaround voor nu is om FireFox 21 te installeren:
http://www.filehippo.com/download_firefox/15056/


zondag 25 augustus 2013

Xebium Formatter "Work Around" voor de laatste versie van Selenium IDE

There is a workaround, that is creating your own formatter. You can do this as follows:

1. Open SeleniumIDE
2. Go to Options>Options select the Formats tab
3. Press the "Add" button
4. Now enter a name, i.e. Xebium Formatter
5. And past the content of the following file completely over the sample code in the format window:
6. Now press "Ok"
7. Completely close Selenium IDE and reopen
8. Now in Options>Format you can select the newly added format.

It is a bit of a hassle, but it is the current workaround.


woensdag 21 augustus 2013

FitNesse Xebium achter een proxy gebruiken

Om FitNesse Xebium achter een proxy via Maven te laten bouwen kun je onderstaande settings in settings.xml opnemen. Deze is te vinden onder je Maven map (bv: C:\apache-maven-3.1.0\conf)

In bovenstaand stuk kun je het proxy gedeelte uit het commentaar halen en je eigen proxy settings aangeven. Vaak is username en password niet noodzakelijk om aan te geven.

donderdag 25 juli 2013

FitNesse Xebium installeren

Ga naar de volgende URL:
Ik ben uitgegaan van de free download (zonder Git) van een FitNesse Xebium project.

Helaas zijn de in de handleiding de volgende stappen op te nemen:
- Er is een installatie (laatste) versie van Jave JDK (Java Development Kit) nodig
bijvoorbeeld:


Aan de hand van bovenstaande screenshot naar de omgevingsvariabelen gaan in Windows 7.

De volgende onderstaande dingen toevoegen als dit nog niet gedaan is:
Variabele JAVA HOME met Waarde C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25
Variabele PATH             met Waarde .;%JAVA_HOME%\bin;C:\Program Files\Java\jre7\bin;


- Maven is nodig, maar om Maven werkend te krijgen moet wel de handleiding die bij de download wordt meegegeven werkend gemaakt worden.
http://maven.apache.org/download.cgi (bv: apache-maven-3.1.0-bin.zip)

Installing Maven
  ----------------
  1) Unpack the archive where you would like to store the binaries, eg:
    Unix-based Operating Systems (Linux, Solaris and Mac OS X)
      tar zxvf apache-maven-3.x.y.tar.gz
    Windows 2000/XP
      unzip apache-maven-3.x.y.zip
  2) A directory called "apache-maven-3.x.y" will be created.
  3) Add the bin directory to your PATH, eg:
    Unix-based Operating Systems (Linux, Solaris and Mac OS X)
      export PATH=/usr/local/apache-maven-3.x.y/bin:$PATH
    Windows 2000/XP
      set PATH="c:\program files\apache-maven-3.x.y\bin";%PATH%
  4) Make sure JAVA_HOME is set to the location of your JDK
  5) Run "mvn --version" to verify that it is correctly installed.


De volgende onderstaande dingen toevoegen als dit nog niet gedaan is:
Variabele PATH               met Waarde ;c:\program files\apache-maven-3.x.y\bin;
Variabele M2_HOME      met Waarde ;c:\program files\apache-maven-3.x.y\bin;

- Om testen te laten draaien in Chrome en IE de volgende drivers downloaden en tevens PATH instellen:

De volgende onderstaande dingen toevoegen als dit nog niet gedaan is:
Variabele PATH              met Waarde ;C:\%PlaatsFitNesseXebiumProject%\Xebium\WebDrivers;
zondag 12 mei 2013

Xebium en Fitnium twee belangrijke onderdelen van de Agile test automation tool van FitNesse
Xebium en Fitnium twee belangrijke onderdelen van de Agile test automation tool van FitNesse:

In deze blog wil ik twee dingen gaan vertellen over Xebium en Fitnium. Hoe de library er uit ziet en hoe je snel eenvoudige herbruikbare scenario's kunt maken.

Wat is FitNesse? Zie onderstaande site:
http://www.fitnesse.org/

Een handige site om te beginnen met Xebium in FitNesse:
http://xebia.github.io/Xebium/

Een handige site om FitNesse voor Xebium in IE en Chrome te kunnen laten draaien:
http://www.shooter-smith.co.uk/setting-up-ie-chrome-and-safari-drivers-to-work-with-xebium/

Een handige site om Fitnium voor FitNesse te gaan gebruiken:
http://en.sourceforge.jp/projects/sfnet_fitnium/