donderdag 25 juli 2013

FitNesse Xebium installeren

Ga naar de volgende URL:
Ik ben uitgegaan van de free download (zonder Git) van een FitNesse Xebium project.

Helaas zijn de in de handleiding de volgende stappen op te nemen:
- Er is een installatie (laatste) versie van Jave JDK (Java Development Kit) nodig
bijvoorbeeld:


Aan de hand van bovenstaande screenshot naar de omgevingsvariabelen gaan in Windows 7.

De volgende onderstaande dingen toevoegen als dit nog niet gedaan is:
Variabele JAVA HOME met Waarde C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25
Variabele PATH             met Waarde .;%JAVA_HOME%\bin;C:\Program Files\Java\jre7\bin;


- Maven is nodig, maar om Maven werkend te krijgen moet wel de handleiding die bij de download wordt meegegeven werkend gemaakt worden.
http://maven.apache.org/download.cgi (bv: apache-maven-3.1.0-bin.zip)

Installing Maven
  ----------------
  1) Unpack the archive where you would like to store the binaries, eg:
    Unix-based Operating Systems (Linux, Solaris and Mac OS X)
      tar zxvf apache-maven-3.x.y.tar.gz
    Windows 2000/XP
      unzip apache-maven-3.x.y.zip
  2) A directory called "apache-maven-3.x.y" will be created.
  3) Add the bin directory to your PATH, eg:
    Unix-based Operating Systems (Linux, Solaris and Mac OS X)
      export PATH=/usr/local/apache-maven-3.x.y/bin:$PATH
    Windows 2000/XP
      set PATH="c:\program files\apache-maven-3.x.y\bin";%PATH%
  4) Make sure JAVA_HOME is set to the location of your JDK
  5) Run "mvn --version" to verify that it is correctly installed.


De volgende onderstaande dingen toevoegen als dit nog niet gedaan is:
Variabele PATH               met Waarde ;c:\program files\apache-maven-3.x.y\bin;
Variabele M2_HOME      met Waarde ;c:\program files\apache-maven-3.x.y\bin;

- Om testen te laten draaien in Chrome en IE de volgende drivers downloaden en tevens PATH instellen:

De volgende onderstaande dingen toevoegen als dit nog niet gedaan is:
Variabele PATH              met Waarde ;C:\%PlaatsFitNesseXebiumProject%\Xebium\WebDrivers;
Geen opmerkingen:

Een reactie posten